Βαρών-Βασάρ, Οντέτ. Από την ΕΟΝ στην ΕΠΟΝ, 1936-1946 : μνήμες και βιώματα από δύο νεανικές οργανώσεις

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
 2. Contributions to collective works
 3. 17 Μαίου 1995
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - Until 1949
  1. Αντιστασιακές νεολαίες
  2. Πολιτικές νεολαίες, Ελληνικές
  1. Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ)
  2. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  1. W0025/11
  1. Σημείωση: Μια πρώτη μορφή του έργου αυτού παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο Διεθνές Συμπόσιο «Η Ελλάδα 1936-1949 : Δικτατορία-Κατοχή-Εμφύλιος : Συνέχειες και Ασυνέχειες» που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 17 ως τις 20 Μαΐου του 1995.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Fleischer, Hagen (1944-) [Επιμελητής]. Η Ελλάδα '36-'49