Μπέικου, Μαρία (1925-2011)

 1. Πρόσωπο
 2. 1925
 3. 28 Μαρτίου 2011
 4. Ιστιαία
 5. Athens
 6. Greek women
  1. Φέρλα, Μαρία
  1. Μπέικος, Γεωργούλας (1919-1975)
  1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  2. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  3. Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)
  4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  5. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)