Ραχιώτης, Χρήστος Δ. (1917-2010)

 1. Πρόσωπο
 2. 1917
 3. 21 Ιουλίου 2010
 4. Λαδικού Υπάτης
 5. Greek men
  1. Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)
  2. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
  3. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  4. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)