Μπαρμπάτση, Σταματία (1922-)

  1. Πρόσωπο
  2. 1922
  3. Περιβόλι (Δομοκός)
  4. Greek women
    1. Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ)
    2. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
    3. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)