Αγγέλη, Μαρία

  1. Πρόσωπο
  2. Greek women
  3. Ελληνική υπηκοότητα
    1. Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ)