Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 1. Οργανισμός
 2. 1984
 3. Ιωάννινα
 4. Πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές - Φορείς έρευνας ελληνικής ιστορίας
  1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  1. H Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.735/1964, ΦΕΚ Α' 240). Το Τμήμα αυτονομήθηκε το 1970 (Ν.Δ. 746/1970, Α΄267), ως Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με δύο Σχολές: Φιλοσοφική και Φυσικομαθηματική.

   Από το 1984 η Φιλοσοφική Σχολή κατατμήθηκε σε τρία Τμήματα: 1. Φιλολογίας, 2. Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 3. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, τα οποία χορηγούν αντίστοιχα πτυχία. Η Σχολή λειτουργεί από το 1982 σύμφωνα με το Νόμο 1268/82.

   Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας συγκροτείται από τέσσερις Τομείς: Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων Λαογραφίας Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας έχει ως στόχο τη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση παλαιών και νέων επιστημονικών προβλημάτων, την καθοδήγηση στον εντοπισμό και την έρευνα των αρχειακών πηγών, τον εξοπλισμό των φοιτητών με τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στις βασικές κατευθύνσεις των Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών, καθώς και της Λαογραφίας. Οι απόφοιτοι απασχολούνται κυρίως στη Δημόσια και στην Ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση. Πολλοί, όμως, κατευθύνονται σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα. Για το λόγο αυτό στο προπτυχιακό πρόγραμμα συνυπάρχουν μαθήματα κορμού και μαθήματα ύλης (υποχρεωτικά και κατ' επιλογήν υποχρεωτικά), τα μαθήματα των ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά) και τα μαθήματα που προσφέρονται από τα μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων. Η εκπαίδευση συμπληρώνεται με σεμινάρια-συνέδρια, διαλέξεις ελλήνων και ξένων επιστημόνων, εργασίες και ειδικά μαθήματα (σχέδιο-φωτογραφία). Παράλληλα οι φοιτητές συμμετέχουν σε ανασκαφές, επιτόπιες έρευνες,

   Από την ιστοσελίδα του τμήματος
  1. 756904 ⟶ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  1. 198855768 ⟶ Panepistēmio Iōanninōn. Tmēma Historias kai Archaiologias
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA