Επιστημονικό συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 14 Μαρτίου 2008
  4. 16 Μαρτίου 2008
  5. Αγρίνιο - Καρπενήσι
  6. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας - Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας - Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Ευρυτανίας - Κέντρο Έρευνας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας
  7. Ελληνική
    1. Στο Αγρίνιο στις 14-16 Μαρτίου του 2008 οργανώνεται και θα διεξαχθεί επιστημονικό συνέδριο με θέμα την Κατοχή, την αντίσταση και τον Εμφύλιο στην Αιτωλοακαρνανία κατά την δεκαετία του 1940 -1950. Το συνέδριο έχει σκοπό να μελετήσει σε όλες του τις διαστάσεις τις πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αιτωλοακαρνανία κατά την περίοδο που ξεκινά με την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και τελειώνει με τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Παράλληλα έχει σκοπό να εξετάσει τους όρους και τους τρόπους διαμόρφωσης και διαχείρισης της μνήμης αυτών των εξελίξεων στα μετεμφυλιακά χρόνια. Πέραν της σημασίας για την ιστορία της περιοχής σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, η αναφορά στην τοπική ιστορία αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της έρευνας για τη δεκαετία 1940-1950 μέσω της λεπτομερούς μελέτης των μωσαϊκών που συναποτελούν την ιστοριογραφική εικόνα που υπάρχει για την περίοδο σε εθνικό επίπεδο. Το Συνέδριο οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, το Κέντρο Έρευνας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας (με έδρα το Αγρίνιο) και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μεσολογγίου και Ευρυτανίας

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA