Σακκά, Βασιλική. «Δύσκολα χρόνια αλλά όμορφα…» : μνήμες της κατοχής, της αντίστασης και του εμφυλίου : η βιωμένη καθημερινότητα μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις. Μελέτη περίπτωσης δύο γυναικών της αστικής περιοχής του Αγρινίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Σακκά, Βασιλική
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Αγρίνιο
  1. Children - adolescents during the Civil War
  2. Προφορικές μαρτυρίες
  3. Γυναίκες
  1. W0071/23
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950