Πετροπούλου, Χριστίνα. Κορυσχάδες : ο αφηγηματικός λόγος της συλλογικής βιωμένης ιστορίας στη δεκαετία του 1940

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Πετροπούλου, Χριστίνα
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Κορυσχάδες (Ευρυτανία)
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  2. Συλλογική μνήμη
  1. W0071/17
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950