Καραντζή, Χρυσούλα. Γλωσσικό παρόν και ιστορικό παρελθόν : προφορικότητα, ιδίωμα και γλώσσα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καραντζή, Χρυσούλα
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Ναύπακτος
  1. Γλωσσολογικές διαστάσεις
  2. Προφορικές μαρτυρίες
  1. W0071/18
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950