Νεραντζής, Ιωάννης Γ. Ιστορική θεώρηση της κοινωνικής ρύθμισης της συλλογικής συμπεριφοράς στο Αγρίνιο στη δεκαετία 1940-1950

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Νεραντζής, Ιωάννης Γ. (1952-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Αγρίνιο
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. W0071/20
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950