Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. Προς μια «ανθρωπολογία της κατοχής και του εμφυλίου» : σχόλια πάνω σε μια «ιδρυτική» αφήγηση για το τμήμα του Γ. Μπακόλα στην Αιτωλοακαρνανία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ. (1967-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  1. W0071/21
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950