Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη, Μαρία Παν. Προφορικές μαρτυρίες και αρχειακή τεκμηρίωση για την περίοδο 1940-1950 στην Ευρυτανία

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Παναγιωτοπούλου - Μποτονάκη, Μαρία Παν. (1958-)
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Ευρυτανία (Νομός)
  1. Προφορικές μαρτυρίες
  2. Αρχειακές πηγές
  1. W0071/12
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950