Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας

 1. Οργανισμός
 2. 1988
 3. Μεσολόγγι
 4. Αρχειακές υπηρεσίες - Κρατικοί φορείς
  1. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
  1. Η υπηρεσία των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 160/1977, ΦΕΚ 50/18.2.1977 ως "Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου", ωστόσο λειτούργησε από το Φθινόπωρο του 1988 με αποσπάσεις φιλολόγων από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο εντοπισμός, η συγκέντρωση, η ταξινόμηση των παλαιοτέρων ανενεργών Αρχείων των Υπηρεσιών του νομού καθώς και ιδιωτικών Αρχείων, όπως και η εισαγωγή εκκαθαρισμένου νεότερου αρχειακού υλικού, πλούτισαν το περιεχόμενο του Αρχείου. Τα συγκεντρωμένα, μέχρι το 1991, αρχεία αποτέλεσαν τη βάση των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Αρχείων Ν. Αιτωλοακαρνανίας, όπως μετονομάστηκε το Μόνιμο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Μεσολογγίου με το νόμο 1946/91, τα οποία εποπτεύονται πάντα από την Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ, ενώ καταργήθηκαν οι εποπτικές επιτροπές.

   Από την ιστοσελίδα του οργανισμού
  1. 637969 ⟶ Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αρχεία Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA