Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)

 1. Οργανισμός
 2. 1914
 3. Athens
 4. Αρχειακές υπηρεσίες - Κρατικοί φορείς
  1. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας
  2. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Ευρυτανίας
  1. Ψιμούλη, Βάσω Δ. (1947-)
  1. Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (συντομογρ. ΓΑΚ) είναι ελληνική δημόσια υπηρεσία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1946/91 και αποτελεί ενιαία αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Κεντρική υπηρεσία εδρεύει σε νεόδμητο κτήριο της οδού Δάφνης στο Ψυχικό ενώ λειτουργούν και περιφερειακές υπηρεσίες, μία ανά πρωτεύουσα νομού και, αν υπάρχει λόγος, και υπηρεσία τοπικού αρχείου σε πόλη πλην της πρωτεύουσας Νομού.

   Η Κεντρική υπηρεσία διευθύνεται από το Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και εποπτεύεται από την εννεαμελή Εφορεία των ΓΑΚ. Σε αυτήν μετέχει ως εισηγητής ο Διευθυντής (χωρίς δικαίωμα ψήφου). Η Εφορεία γνωμοδοτεί και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις γενικές επιστημονικές κατευθύνσεις και καθορίζει τη γενικότερη πολιτική της υπηρεσίας. Έχει, επίσης, γνώμη σχετικά με τη δημιουργία νέων αρχειακών υπηρεσιών, για το επιστημονικό έργο του προσωπικού και παράλληλα συμβουλεύει σχετικά τον εκάστοτε Υπουργό.

   Wikipedia (Τελευταία τροποποίηση 11:29, 17 Απριλίου 2013)
 5. Ιστοσελίδα ΓΑΚ - Ψηφιακές συλλογές ΓΑΚ
  1. 391032 ⟶ Γενικά Αρχεία του Κράτους
  1. Q2860533 ⟶ General State Archives
  1. 0000 0001 2196 6080 ⟶ GAK
  1. 160292348 (Corporate) ⟶ Genika Archeia tou Kratous (Greece)
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA