Μπακαδήμα, Μαρία. Αρχειακές πηγές της δεκαετίας 1940-1950 στην υπηρεσία των ΓΑΚ – Αρχείων Νομού Αιτωλοακαρνανίας : η περίπτωση του αρχείου Κοινωνικής Πρόνοιας Αγρινίου

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Μπακαδήμα, Μαρία
 2. Contributions to collective works
 3. 2008
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1949
  1. Αιτωλοακαρνανία (Νομός)
  1. Αρχειακές πηγές
  1. Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ). Αρχεία Νομού Αιτωλοακαρνανίας
  1. W0071/11
  1. Σημείωση: 
   Το έργο αυτό είχε ως αφετηρία ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο Επιστημονικό Συνέδριο "Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950" που διοργανώθηκε από κοινού από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα ΓΑΚ Νομού Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, τον Μάρτιο του 2008 στο Αγρίνιο και στο Καρπενήσι.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Μπάδα, Κωνσταντίνα [Επιμελητής]. Κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος : η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950