Εκλογικός συνασπισμός κομμάτων

  1. Έννοια
  2. Κατηγορία οργανισμού
  3. Ελληνική