Ένωσις Λαϊκών Κομμάτων (ΕΛΚ) (Συνασπισμός πολιτικών κομμάτων)

 1. Οργανισμός
 2. 29 Μαρτίου 1958
 3. Εκλογικός συνασπισμός κομμάτων
  1. Λαϊκόν κόμμα
  2. Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα (ΛΚΚ)
  1. Η Ένωσις Λαϊκών Κομμάτων (ΕΛΚ) ήταν μια ευκαιριακή εκλογική συνεργασία του 1958 των κομμάτων που προέρχονταν από την αντιβενιζελική παράταξη και τα οποία είχαν κατά καιρούς διαφωνήσει με τις κυρίαρχες δυνάμεις της Δεξιάς (Ελληνικό Συναγερμό και ΕΡΕ). Την ΕΛΚ αποτελούσαν το Λαϊκό Κόμμα, το Λαϊκόν Κοινωνικόν Κόμμα (ΛΚΚ), το Κόμμα Εθνικοφρόνων κ.ά. Στις εκλογές του 1958 η ΕΛΚ πήρε 2,95% και 4 έδρες.

   (Πηγή: J. Meynaud, Πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, "Μπαϋρον, Αθήνα, 1966 και Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2000)

 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA