Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. Αντί : μηνιαία επιθεώρηση. [Περίοδος Α']

 1. Έργο (περιοδικό έργο)
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
  1. Αντί
 2. Periodics works
 3. 1972
 4. Ελληνική
  1. Αριστερά περιοδικά
  1. W0109
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA