Αντί [Περίοδος Α' - Τεύχος 1, Μάιος 1972] - Athens: Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009), 1972.

 1. Έκδοση
 2. Περιοδικό έντυπο
  1. Αριστερά περιοδικά
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
  1. Αντί
  1. Athens
  1. Παπουτσάκης, Χρήστος Γ. (1934-2009)
 3. Μάιος 1972