Χαϊδιά, Ελένη

  1. Πρόσωπο
  2. Greek women
  3. Ελληνική υπηκοότητα
  4. Researcher
  5. Creators scientific works
  6. Γυναίκα
  7. Ελληνική
    1. Η Ελένη Χαϊδιά είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει αρκετά άρθρα για το πρόβλημα της δικαιοσύνης μετά τον πόλεμο και ολοκλήρωσε τη διατριβή της σχετικά με τα έκτακτα δικαστήρια δωσιλόγων που συστήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1945 (Βιογραφικό από το βιβλίο " Μετά τον πόλεμο", Αλεξάνδρεια, 2003)