Ελευθερία [Περίοδος Β' - 4432, 13 Φεβρουαρίου 1959]

 1. Έκδοση
 2. Περιοδικό έντυπο
  1. Παπακωνσταντίνου, Θεοφύλακτος Φ. (1905-1991)
  1. Κόκκας, Πάνος Β. (1919-1974)
  1. Ελευθερία [Εφημερίδα]
 3. 6 σελίδες
  1. National Library of Greece (NLG)Πατήστε εδώ
 4. W0108-04
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA