Πετρόπουλος, Γιώργος Α. Τα Τάγματα Ασφαλείας στην Πελοπόννησο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α.
 2. Academic works
 3. 2007
 4. Ελληνική
  1. Since 1940 - Until 1944
  1. Πελοπόννησος
  1. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. Τάγματα Ασφαλείας
  1. W0112
  1. Διπλωματική εργασία - Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007

  1. Πλήρης πρόσβαση από Πάνδημο
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA