Τα Τάγματα Ασφαλείας στην Πελοπόννησο : ιδεολογικές διαστάσεις και μνημονικός λόγος - Athens: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2007.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Ένοπλες αντικομουνιστικές ομάδες
  1. Πετρόπουλος, Γιώργος Α.
  1. Athens
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2007