Κανελλόπουλος, Γιώργος. Διοικητικοί θεσμοί και κρατικές δομές του Δημοκρατικού Στρατού στην Πελοπόννησο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Κανελλόπουλος, Γιώργος
 2. Academic works
 3. 2012
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Πελοπόννησος
  1. Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου (ΔΣΠ)
  1. W0113
  1. Πλήρη πρόσβαση από "Πάνδημο"
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA