Ο ελληνικός εμφυλίος πόλεμος από την οπτική μιας επαρχιακής πόλης : πολιτική, κοινωνία, δικαιοσύνη στην πόλη της Λαμίας, 1946-1949 - Athens: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  1. Τοπικές διαστάσεις
  2. Κοινωνικές διαστάσεις
  3. Δικαστικές διαστάσεις
  1. Λάζου, Βασιλική
  1. Athens
  1. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
 3. 2010