Ελένη - Athens: Κέρκυρα εκδόσεις, 2004.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Gage, Nicholas (1939-)
  1. Κοτζιάς, Αλέξανδρος (1926-1992)
  1. Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος (1918-2017)
  1. Athens
  1. Κέρκυρα εκδόσεις
 3. 2004
 4. 622 σελίδες 24 εκατοστά
 5. 960-8386-02-0 - 978-960-8386-02-0
 6. Προλογίζουν: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Σωτήρης Δημητρίου
  1. National Library of Greece (NLG)04577/2006-1
 7. W0126-04
 8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA