Ματθαίου, Άννα. Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Ματθαίου, Άννα (1959-)
  2. Πολέμη, Πόπη (1958-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Σοσιαλιστικές χώρες
  1. Εκδοτικές διαστάσεις
  2. Βιβλιογραφικές διαστάσεις
  1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  1. W0100
  1. Στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, στο Μπούλκες της Βοϊδοδίνας -τη μεγαλύτερη κοινότητα προσφύγων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου-, στις υπόλοιπες λαϊκές δημοκρατίες συγκροτήθηκαν, από την αρχή της εμφύλιας σύρραξης και με ευθύνη του ελληνικού κομμουνιστικού κόμματος, εκδοτικά συνεργεία. Στην παραγωγή τους συγκαταλέγονται έντυπα προορισμένα για την εκπαίδευση και την εμψύχωση του Δημοκρατικού Στρατού, αλλά και ξενόγλωσσα φυλλάδια για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης, καθώς και σχολικά εγχειρίδια για τα "παιδιά του εμφυλίου", που μετακινήθηκαν στις λαϊκές δημοκρατίες. Μετά την ήττα και την υποχώρηση, το συνεργείο του Βουκουρεστίου μετεξελίσσεται σε κεντρικό κομματικό εκδοτικό μηχανισμό. Από αυτό το "Εκδοτικό Νέα Ελλάδα", που λειτουργεί σε δικό του τυπογραφείο ώς το 1954 και στη συνέχεια από τις "Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις", σε ρουμάνικες κατά κύριο λόγο εγκαταστάσεις, ώς τη διάσπαση του ΚΚΕ, το 1968, θα κυκλοφορήσουν εκατοντάδες βιβλία και τεύχη περιοδικών, που δεν περιορίζονται μόνο στην κομματική χρήση, αλλά αποβλέπουν στην πολιτικοϊδεολογική αγωγή, την πνευματική καλλιέργεια και την ψυχαγωγία των προσφύγων, Ελλήνων και Σλαβομακεδόνων, όσοι βρέθηκαν εγκατεσπαρμένοι στις χώρες του ανατολικού συνασπισμού.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA