Το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και οι ξένες επεμβάσεις, 1944-1948 - Athens: Οδυσσέας, 1995.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Συνδικαλιστικές διαστάσεις
  1. Κουκουλές, Γιώργος Φ.
  1. Athens
  1. Οδυσσέας
 3. 1995