Εμφύλιος πόλεμος : έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία - Thessaloniki: Παρατηρητής, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Βουλγαρική εμπλοκή
  2. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  3. Αρχειακές πηγές
  4. Σχέσεις μεταξύ κομμουνιστικών κομμάτων
  1. Κόντης, Βασίλειος
  2. Σφέτας, Σπυρίδων (1960-)
  1. Thessaloniki
  1. Παρατηρητής
 3. 1999