Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Μαντώ. Children in turmoil during the Greek civil war 1946-49

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Μαντώ (1920-1996)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1994
 4. Αγγλική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Ψυχολογικές διαστάσεις
  2. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  3. Children - adolescents during the Civil War
  1. W0150
  1. 309523205 (Work) ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Σε αυτό τον τόμο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη πάνω στο ζήτημα των συνεπειών του εμφυλίου πολέμου σε τρεις ομάδες, συνολικά 150 παιδιών, φυλακισμένων μητέρων τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Πρόκειται για τη μετάφραση στα ελληνικά της διδακτορικής διατριβής της παιδοψυχιάτρου Μ. Νταλιάνη-Καραμπατζάκη: "Παιδιά στη δίνη του εμφυλίου πολέμου 1946-49, σημερινοί ενήλικες". Διαχρονική μελέτη για τα παιδιά που έμειναν στη φυλακή με τις κρατούμενες μητέρες τους. Δημοσιεύτηκε στα αγγλικά στη Σουηδία το 1994. Περιλαμβάνει επίσης τα εισαγωγικά κείμενα των Ι. Τσιάντη, Τ. Σακελλαρόπουλου και Δ.Πλουμπίδη, καθώς και κείμενα του Δ. Νταλιάνη, συζύγου της συγγραφέως, και του καθηγητή Ρ. Α. Rydelius για τις συνθήκες της συλλογής των στοιχείων και της εκπόνησης της διατριβής.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA