Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Μαντώ (1920-1996)

  1. Πρόσωπο
  2. 1920
  3. 1996
  4. Bursa (Turkey)
  5. Stockholm
  6. Greek women
    1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)