Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Μαντώ. Children in turmoil during the Civil War : today's adults

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Νταλιάνη-Καραμπατζάκη, Μαντώ (1920-1996)
  2. Mazower, Mark (1958-)
 2. Contributions to collective works
 3. 1996
 4. Αγγλική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Ψυχολογικές διαστάσεις
  2. Γυναίκες πολιτικοί κρατούμενοι
  3. Children - adolescents during the Civil War
  1. W0030/05
  1. Σημείωση: Το έργο αυτό περιέχεται στις σελίδες 91-104 της έκδοσης "After the war was over : reconstructing the family, nation, and state in Greece, 1943-1960, Princeton University Press, Princeton, 2000". Η ελληνική μετάφραση του έργου περιέχεται στην έκδοση "Μετά τον πόλεμο : η ανασυγκρότηση της οικογένειας, του έθνους και του κράτους στην Ελλάδα, 1943-1960, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2003" με τίτλο " Παιδιά στη Δίνη του Εμφυλίου Πολέμου : οι ενήλικες του σήμερα"

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
  1. Mazower, Mark (1958-) [Επιμελητής]. After the war was over