Διήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο "Ο Δεκέμβρης του 1944 : στα πλαίσια των μεταπολεμικών εξελίξεων"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 13 Μαίου 1995
  4. 14 Μαίου 1995
  5. Athens
  6. Ελληνική
    1. Το διήμερο Συμπόσιο με θέμα «Δεκέμβρης '44: Στα πλαίσια των μεταπολεμικών εξελίξεων» πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης με αφορμή την επέτειο των πενήντα χρόνων από το τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου, στην Αθήνα στις 13 και 14 Μαΐου 1995

  7. Original: AltSol Company. - Rules: RDA