Εθνοφρουρά

 1. Οργανισμός
 2. Νοέμβριος 1947
 3. Ένοπλες παραστρατιωτικές ομάδες
 4. Government Military Forces
  1. Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ)
  2. Μονάδες Αποσπασμάτων Διώξεων (ΜΑΔ)
  1. Η Εθνοφρουρά ήταν ένα ένοπλο παραστρατιωτικό σώμα που δημιουργήθηκε στα τέλη του 1947 για να αντικαταστήσει σταδιακά τις Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (ΜΑΥ) και τις Μονάδες Αποσπασμάτων Διώξεων (ΜΑΔ) που είχαν δημιουργηθεί από για να υποστηρίζουν την εποχή του ελληνικού εμφυλίου τις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού και της Χωροφυλακής στην ύπαιθρο. Τη χρηματοδότηση της Εθνοφρουράς ανέλαβε η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μετά από διαπραγματεύσεις με την Κυβέρνηση Σοφούλη που κατέληξαν σε συμφωνία τον Νοέμβριο του 1947. Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της Εθνοφρουράς ήταν η μη πολιτική και στρατιωτική αξιοπιστία των ΜΑΥ και ΜΑΔ. Τα Τάγματα Εθνοφρουράς που δημιουργήθηκαν στελέχωσαν παλιές κλάσεις του 1934 ως και του 1936. Τον Νοέμβριο του 1947 είχαν δημιουργηθεί 40 Τάγματα Εθνοφρουράς ενώ τον Ιούνιο του 1948 έφτασαν τα 98. Η στρατιωτική σημασία των ταγμάτων ήταν σημαντική στη τελευταία φάση του εμφυλίου, όταν αναλάμβαναν τη διασφάλιση των περιοχών που είχε εκκαθαρίσει ο Εθνικός Στρατός.

   (Πηγή: Μαργαρίτης Γιώργος, Ιστορία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1946-1949, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001-2002, τόμος Α’, σελίδες 469-470)

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA