Σκανδάμης, Ανδρέας. Δημητσάνα : ένας εθνικός βωμός

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1949
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Δημητσάνα (Αρκαδία)
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  1. Μάχη της Δημητσάνας (Αύγουστος 1948)
  1. W0161
  1. Σ’ αυτό το έργο του Α. Σκανδάμη παρουσιάζονται τα γεγονότα της μάχης της Δημητσάνας  που έγινε στις 30 Αυγούστου του 1948 όταν δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού Πελοποννήσου επιτέθηκαν στο ιστορικό χωριό της Αρκαδίας.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA