Οι βασιλείς εις τας επάλξεις : ρεπορτάζ από τας εθνικάς περιοδείας του βασιλικού ζεύγους ανά την Ελλάδα 1947-1951 - Athens: Publisher not identified, 1951.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
    1. Athens
    1. Publisher not identified
  3. 1951