Σκανδάμης, Ανδρέας. Οι βασιλείς εις τας επάλξεις

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκανδάμης, Ανδρέας (1913-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1951
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Φρειδερίκη, Βασίλισσα, σύζυγος του Παύλου Α΄, Βασιλιά των Ελλήνων (1917-1981)
  2. Παύλος Α', Βασιλιάς των Ελλήνων (1901-1964)
  1. W0163
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA