Νεολαίοι στ' άρματα [αφίσα του ΔΣΕ, κάλεσμα στην νεολαία] - [1949].

  1. Έκδοση
  2. Αφίσα
    1. Λόχος Νέων Αρχηγίου Ηπείρου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
  3. [1949]
    1. Η πληροφορίες και η εικόνα της αφίσας προέρχονται από το αρχειακό υλικό του ΚΚΕ για τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας.

      Από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ
Εικόνα από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ