Λόχος Νέων Αρχηγίου Ηπείρου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ). Νεολαίοι στ' άρματα [αφίσα του ΔΣΕ, κάλεσμα στην νεολαία]

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Λόχος Νέων Αρχηγίου Ηπείρου Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ)
 2. Archival material
 3. [1949;]
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ) -- Αφίσες
  1. Η πληροφορίες και η εικόνα της αφίσας προέρχονται από το αρχειακό υλικό του ΚΚΕ για τον Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας.

   Αρχείο ΚΚΕ για ΔΣΕ
Εικόνα από το αρχείο του ΚΚΕ για τον ΔΣΕ