Φωτογραφία του Δημήτρη Βλαντά την περίοδο της δράσης του ΔΣΕ

  1. Έκδοση
  2. Υπομονάδα αρχειακής συλλογής
  3. 1 φωτογραφία ασπρόμαυρη
    1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)Αρχείο ΑΣΚΙ - Φωτογραφικό αρχείο ΔΣΕ - Κ 22 - 00002
    1. Η φωτογραφία προέρχεται από την ιστοσελίδα των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας - ΑΣΚΙ.

  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA
Εικόνα από τα ΑΣΚΙ