Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ). Στα δίχρονα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)
 2. Bibliographic works (Organizations)
 3. 1948
 4. Ελληνική - Γαλλική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Φωτογραφικά λευκώματα
  1. W0170
  1. Το δίγλωσσο έργο "Στα δίχρονα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας" υπήρξε ένα προπαγανδιστικό λεύκωμα του ΔΣΕ, που πιθανότατα εκδόθηκε στη Βουδαπέστη το 1948 σε 4.500 αντίτυπα.

   (Πηγή: Άννα Ματθαίου και Πόπη Πολέμη, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών από το βουνό στην υπερορία, 1947-1968, Βιβλιόραμα – ΑΣΚΙ, Αθήνα 2003, λήμμα 127, σελίδα 168)