Από την κορυφή του λόφου : αναμνήσεις και στοχασμοί : 1914-1952 & 1959-1962 - Athens: Publisher not identified, 1966.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Γρηγορόπουλος, Θεόδωρος (1897-)
  1. Athens
  1. Publisher not identified
 3. 1966
 4. 580, [12] σελίδες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα ; 25 εκατοστά
 5. Μετά 5 σχεδιαγραμμάτων και 50 φωτογραφιών
 6. Βιβλιογραφία: σελίδα [581]
  1. National Library of Greece (NLG)ΣΤΡ-ΝΑΥΤ-359-L
 7. DF836.G7A3 1966
 8. 938.7092 ΓΡΗ
 9. W0173-01
 10. Original: AltSol Company. - Rules: RDA