Γρηγορόπουλος, Θεόδωρος. Από την κορυφή του λόφου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Γρηγορόπουλος, Θεόδωρος (1897-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1966
 4. Ελληνική
  1. Before 1940 - After 1950
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Εθνικός Στρατός
  1. W0173
  1. Ο Θεόδωρος Γρηγορόπουλος υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα στελέχη του Εθνικού Στρατού την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου και τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, όταν ανέλαβε και την αρχηγεία του ΓΕΕΘΑ. Λίγα χρόνια μετά την οριστική του απόσυρση από την ενεργό δράση, το 1966,  συνέγραψε τα απομνημονεύματά του στο έργο «Από την κορυφή του λόφου». Σε αυτό καταγράφει όλη την προσωπική του πορεία στον Εθνικό Στρατό, από το 1914 που εντάχθηκε στην Σχολή Ευελπίδων και μέχρι το 1962 που ολοκλήρωσε τη θητεία του ως ως Ανώτατος Στρατιωτικός Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του, δίνει σε 2 περιόδους. Στην εποχή του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-1941, που συμμετείχε κυρίως ως επιτελάρχης του  Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ) καθώς και στον εμφύλιο όπου από τον Δεκέμβρη του 1947 και μέχρι το τέλος του εμφυλίου ήταν διοικητής του Γ’ Σώματος Στρατού.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA