Από την κορυφή του λόφου : αναμνήσεις και στοχασμοί : 1914-1952 & 1959-1962 - Athens: Publisher not identified, 1966.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Γρηγορόπουλος, Θεόδωρος (1897-)
  1. Athens
  1. Publisher not identified
 3. 1966