Αθανασίου, Βασίλης (1916-1948)

 1. Πρόσωπο
 2. 1916
 3. 1948
 4. Μαυρομμάτι (Βοιωτία)
 5. Αλίαρτος (Βοιωτία)
 6. Greek men
  1. Αθανασίου, Κυριάκος Β. (1947-)
  1. Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
  2. Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ)