Αθανασίου, Κυριάκος Β. Υιός συμμορίτου

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Αθανασίου, Κυριάκος Β. (1947-)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 2003
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Μαυρομμάτι (Βοιωτία)
  1. Children - adolescents during the Civil War
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Αθανασίου, Βασίλης (1916-1948)
  1. W0178
  1. Στο έργο «Υιός συμμορίτου» ο Κυριάκος Αθανασίου, αναφέρετε στις παιδικές μνήμες από τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια στο Μαυρομμάτι της Θήβας, όπου παρόλο ότι γεννήθηκε το 1947, βίωσε τις συνέπειες της ήττας της Αριστεράς, λόγω της πολιτικής ένταξης της οικογένειας του πατέρα του στην Αριστερά. Παράλληλα, αναφέρετε διεξοδικά στα «ακούσματα» και στις μαρτυρίες συγχωριανών του, για τη ζωή και τη δράση του πατέρα του Βασίλη Αθανασίου, ο οποίος δολοφονήθηκε μετά από επίθεση παρακρατικών σε στρατόπεδο του στρατού, όπου κρατούνταν για να περάσει στρατοδικείο, λόγω της συμμετοχής του στον ΔΣΕ, τον Σεπτέμβριο του 1948.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA