Δενδρινός, Κλεόβουλος Α. (1899-1996)

  1. Πρόσωπο
  2. Απρίλιος 1899
  3. 03 Δεκεμβρίου 1996
  4. Κεφαλονιά (Νησί)
  5. Greek men
    1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης