Δενδρινός, Κλεόβουλος Α. Άγνωστες σελίδες από τη Μακρόνησο (1948-1950)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δενδρινός, Κλεόβουλος Α. (1899-1996)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1978
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - Until 1949
  1. Μακρόνησος
  1. Political prisoners
  1. Μακρόνησος. Στρατόπεδα συγκέντρωσης
  1. W0195
  1. Ο Κλεόβουλος Δενδρινός έγραψε το μεγαλύτερο μέρος από το έργο του «Άγνωστες σελίδες από τη Μακρόνησο» κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο νησί, ενώ το τελικό κείμενο του έργου πήρε την οριστική του μορφή το 1978. Στο έργο αυτό ο Δενδρινός περιγράφει τη ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Μακρονήσου του ιδίου αλλά και των άλλων συγκρατούμενων του που δεν δέχθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας. Επίσης σε ένα σημαντικό μέρος του έργου αναφέρεται στον βασανισμό του Δημήτρη Τατάκη.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA