Βασιλείου, Βιργώ. Τρίκερι : σχέδια 1948-1953

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Βασιλείου, Βιργώ (1925-2001)
 2. Bibliographic works (Persons)
 3. 1998
 4. Ελληνική
  1. Since 1945 - After 1950
  1. Παλαιό Τρίκερι Μαγνησίας
  1. Εικαστικές τέχνες
  1. Τρίκερι. Στρατόπεδο συγκέντρωσης
  1. W0205
  1. Στο έργο «Τρίκερι : σχέδια 1948-1953» η Βίργω Βασιλείου παρουσιάζει σχέδια με μολύβι που είχε δημιουργήσει στο νησί Τρίκερι, κατά την περίοδο 1948-1953, όπου έζησε ως πολιτική εξόριστος.

 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA